محصولات ویژه

تازه ترین مطالب منتشر شده

عسل و سوخت و ساز بدن

استرس سوخت و سازی را می توان به بهترین شکل بعنوان بیماری یا رشته بیماریهایی توصیف کرد که در آنها بدن گلوکوکورتیکویدها،آدرنالین(نواپی نفرین )و کورتیزول را که با نام هورمون...

خواص بره موم

بره موم حاوی حدود ۵۰ درصد صمغ یا رزین گیاهان، ۳۰ درصد موم ۱۰ درصد اسیدهای چرب ضروری، ۵ درصد گرد گل و ۵ درصد دیگر آن از ترکیبات آلی،...