ترکیبات عسل

انواع عسل موجود در دنیا

عسل نظیر نوشابه ها در طعم ها و رنگ های مختلف به فروش می رسد. اکثر عسل مورد استفاده در آمریکا از منابع شهد گیاهان ناشناخته است که هر کدام...

رنگ عسل و مفهوم آن

رنگ، بو و طعم عسل تا حدودی به هم مربوطند. بسیاری از طعم های عسل که در یک منطقه مطبوع و خوب است، در منطقه دیگر ناخوشایند تلقی می شود....

محصولات ویژه