ترکیبات عسل

رنگ عسل و مفهوم آن

در قرآن کریم ذکر شده است عسل طبیعی به رنگ های مختلف است (مختلفا الوانه). عسل بر حسب اینکه متعلق به کدام منطقه و کدام گل باشد، رنگش متفاوت است....

چرا عسل طبیعی شکرک میزند؟

متاسفانه هنوز در کشور ما این قضیه که عسل طبیعی باید شکرک بزند جا نیفتاده است و زنبورداران و فروشندگان از این قضیه متضرر می شوند. در ادامه با کپه...

محصولات ویژه